Vi har samlet nogle af de spørgsmål mange spørger om

Får du ikke svar på dine spørgsmål her, er du altid velkommen til at skrive til vibe@senzala.net

Ellers kan din træner sikkert svare på de fleste. Læs mere under menu punkt Capoeira.

 

01

Hvad er capoeira?

Capoeira er brasiliansk kampkunst, der stammer tilbage til slavetiden. Det er en kraftfuld sammensmeltning af kampteknikker og akrobatik udført til capoeira sang og musik.

Læs meget mere om capoeira under menu punktet capoeira.

 

02

Hvad skal man kunne for at starte til capoeira? 

Der er ikke noget bestemt, du skal kunne for at starte til capoeira.

Hvad man ikke kan i forevejen, lærer man til træning. Vi har allesammen været begyndere engang og vil meget gerne hjælpe. Hvis der er noget du er i tvivl om, hvordan man gør eller noget du undrer dig over, så spørg din træner eller træningskammerater.

03

Er der nogen aldersgrænse?

Capoeira har ingen aldersgrænse.

Vores hold har forskellig start alder. Vores Capo Kidz hold går ned til 4 år, og vores voksenhold har elever 50+. Har man motivation og mod på at prøve en fantastisk energigivende træningsform, er det kun en selv der sætter den øvre aldersgrænse.

04

Er capoeira godt for børn? 

Capoeira styrker børnenes motoriske udvikling, da der trænes koordination, balance, rytme og krydsbevægelser. Vi træner øvelser oppe og nede, på hænder og fødder og til begge sider, alene, to og to, og alle sammen. Vi træner også de sociale kompetencer, da man lærer at være opmærksom på hinanden og tage hensyn. Vi træner, griner og er fælles om at skabe stemningen i kredsen,

05

Er der graduering?

I Capoeira Senzala har vi graduering, men ingen konkurrencer.

Der er ikke bestemte bevægelser eller serier, man skal kunne, men bælterne gives udfra en samlet vurdering af trænings indsats i løbet året og det aktuelle niveau. Bælterne gives af ens faste træner i samarbejde med gruppens mester.

Læs mere om graduering under capoeira / batizado.

 

06

Hvem er min mester? 

Mestre Rui er den højestgraduerede i Capoeira Gruppen Senzala i Danmark.

Mestre Rui er øverst i hierakiet, og har sine elever under sig, her iblandt flere højtgrauderede elever, der selv underviser og også har elever.

07

Kan man træne i alle byerne, når man betaler et sted?

Den by / det træningssted hvor man har sin faste træning, der er man elev og betaler fuld pris. De andre steder er man altid velkommen til at tage på besøg uden ekstra betaling. Det er god udfordring og udvikling at træne med andre, end dem man træner med i det daglige.

Træner man fast i Espergærde tirsdag men ønsker mere træning fast hver uge, kan man med fordel træne i Hillerød hver torsdag for kun halv pris.

08

Hvordan bliver man hurtigt god til capoeira? 

Ved at komme til så mange træninger som muligt,

Ved at øve bevægelser og spark alene og to og to.

Ved at gå i roda så meget som muligt.

Ved at besøge andres rodaer og spille med forskellige.