top of page

FAQ

Hvad er capoeira?

Capoeira er brasiliansk kampkunst, der stammer tilbage til

slavetiden. Det er en kraftfuld sammensmeltning af kampteknikker

og akrobatik udført til capoeira sang og musik.

Læs meget mere om capoeira under menupunktet capoeira.

Hvad skal man kunne for at starte til capoeira? 

Der er ikke noget bestemt, du skal kunne for at starte til capoeira. 

Hvad man ikke kan i forvejen, lærer man til træning. Vi har alle sammen

været begyndere engang og vil meget gerne hjælpe. Hvis der er noget du

er i tvivl om, hvordan man gør eller noget du undrer dig over,

så spørg din træner eller træningskammerater.

Er der nogen aldersgrænse?

Capoeira er for alle aldre.

Vores hold har forskellig vejledende alder; Forældre-barn hold fra 2½-5 år, 
Capo Kidz hold går ned til 4 år, og
 vores voksenhold har elever, der er 50+.
Har man motivation og mod på at 
prøve en fantastisk energigivende træningsform,
er det kun en
selv, der sætter den øvre aldersgrænse.

Er capoeira godt for børn? 

Capoeira styrker børnenes motoriske udvikling, da der trænes koordination,

balance, rytme og krydsbevægelser. Vi træner øvelser oppe og nede, på hænder og

fødder og til begge sider, alene, to og to, og alle sammen. Vi træner også de

sociale kompetencer, da man lærer at være opmærksom på hinanden og tage hensyn.

Vi træner, griner og er fælles om at skabe den gode stemning i rundkredsen, 

Er der graduering?

I Capoeira Senzala har vi graduering, men ingen konkurrencer.

Der er ikke bestemte bevægelser eller serier, man skal kunne, men bælterne

gives ud fra en samlet vurdering af træningsindsatsen i løbet året og det aktuelle

niveau. Bælterne gives af ens faste træner i samarbejde med gruppens mester. 

Læs mere om graduering under capoeira / Batizado.

Hvem er min mester? 

Mestre Rui er den højest graduerede i Capoeira Gruppen Senzala i Danmark.

Mestre Rui er øverst i hierarkiet, og har sine elever under sig, her i blandt flere

højtgraduerede elever, der selv underviser og også har elever.

Kan man træne i alle byerne, når man betaler et sted?

Den by / det træningssted hvor man har sin faste træning, der er man elev

og betaler fuld pris. De andre steder er man altid velkommen til at tage på besøg

uden ekstra betaling. Det er god udfordring og udvikling at træne med andre,

end dem man træner med i det daglige.

Træner man fast i Espergærde tirsdag men ønsker mere træning fast hver

uge, kan man med fordel træne i Hillerød hver torsdag for kun halv pris.

Capoeira på Vesterbro er drop-in princip og alle betaler derfor pr. gang.

Hvordan bliver man hurtigt god til capoeira? 

Ved at komme til så mange træninger som muligt. 

Ved at øve bevægelser og spark alene og to og to.

Ved at gå i roda så meget som muligt.

Ved at besøge andres rodaer og spille med forskellige.

FAQ + GDPR: About
Skærmbillede 2020-09-03 kl. 11.42.43.jpg

GDPR

GDPR / Privatlivspolitik for Capoeira Gruppen Senzala – opdateret 08.08.18.
GDPR betyder General Data Protection Regulation på dansk: Persondataforordningen. en trådte i kraft den 25 maj 2018, 
og vedrører de nye EU-regler for virksomheders behandling af persondata.

 

Hos Capoeira Gruppen Senzala ved Mestre Rui håndteres medlemmernes personlige oplysninger fortroligt og med omhu. Medlemsinformationer anvendes til at lave holdlister, sende info om capoeira events samt lave statistik over medlemmer. Informationer videregives ikke til tredje part, dog er vi forpligtiget til at dokumentere aktive medlemmer overfor kommunen for at søge lokale og tilskud. 
Alle medlemmer kan til hver en tid bede om indsigt i, hvilke informationer foreningen har

liggende om den enkelte.

FAQ + GDPR: Text
bottom of page